c

c
-Els temps i les descripcions de les rutes son merament orientatives i depenen de la preparació física de cadascú i de les condicions meteorològiques.
-Sempre es deuen consultar plànols i llibres de les rutes a realitzar.